Ana Menü

 

 

REGRESYON ANALİZİ

 

Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler ya da kestirimler yapabilmek amacıyla yapılır. Doğada birçok olayda sebep sonuç ilişkisine rastlamak mümkündür.

 

Örnek:         Sebep         Sonuç

                   Gelir            Harcama

                   Yaş              Boy

                   Gübre          Verim

                   Yem            Süt miktarı

                   Çalışma        Alınan not

 

Bu analiz tekniğinde iki (basit regresyon) veya daha fazla değişken (çoklu regresyon) arasında ilişkiyi açıklamak için matematiksel bir model kullanılır ve bu model regresyon modeli olarak adlandırılır.

 

Değişkenler arasındaki ilişkinin fonksiyonel şeklini belirleyen denkleme regresyon denklemi adı verilir.

 

y = ax+b

 

x : bağımsız değişkenin değeri

y : bağımlı değişkenin değeri

a : regresyon doğrusunun eğimi

b : regresyon doğrusunun kesişim değeri

 

Verilere en iyi uyan doğruyu bulmak için en küçük kareler yöntemi kullanılır.

 

 

 

 

 

 

Ana Menü